iDVD - Zmiana układu widoku mapy

background image

Zmiana układu widoku mapy

Schemat wyświetlany w widoku mapy można obrócić jednym kliknięciem.

Jak zmienić układ widoku mapy?

1

Kliknij w przycisk widoku, znajdujący się w lewym dolnym rogu okna, aby przełączyć
się między poziomym i pionowym widokiem mapy.

2

Kliknij w trójkąt rozwijania obok ikony głównego menu projektu.

Menu zostanie zwinięte, upraszczając schemat.

3

Kliknij ponownie w ten trójkąt rozwijania, aby rozwinąć ukrytą część.

4

Przeciągnij suwak znajdujący się na dole okna, aby zmienić wielkość wyświetlanego
schematu i zobaczyć więcej lub mniej szczegółów.

Jeżeli cały schemat nie mieści się w oknie, pojawią się w nim paski przewijania
w poziomie i w pionie. Możesz ich użyć, aby obejrzeć niewidoczne w danej chwili
części schematu.