iDVD - Sprawdzanie szczegółów w oknie informacyjnym projektu

background image

Sprawdzanie szczegółów w oknie informacyjnym projektu

Projekty DVD mogą zająć dużo miejsca na dysku komputera, dobrze jest więc wiedzieć,
kiedy należy zwolnić na nim trochę miejsca. Należy także pamiętać, że pojemność płyty
DVD nie jest nieograniczona. Z tych powodów warto sprawdzać ilość miejsca zajętego
przez projekt na bieżąco, podczas pracy.

Niezbędne informacje można znaleźć w oknie informacyjnym projektu (pokazanym
poniżej).

Jak sprawdzić wielkość projektu?

m

Wybierz z menu Projekt > „Informacje o projekcie”.

 Czas trwania projektu (w minutach) i jego wielkość (w gigabajtach) wyświetlana jest

poniżej poziomego wskaźnika pojemności, po prawej stronie.

 Wskaźnik pojemności pokazuje, które składniki zajmują ile miejsca. Poszczególne

kolorowe paski oznaczają różne rodzaje zawartości.

background image

Rozdział 2

Poznaj iDVD

31

 Liczby pod DVD-ROM, Menu, Pokazy slajdów i Filmy wskazują, ile miejsca

(w gigabajtach) zajmuje każda z tych kategorii. Klikając w te liczby możesz sprawdzić
dokładną liczbę składników danego typu w projekcie i liczbę ścieżek przez nie
zajmowanych. W pojedynczym projekcie iDVD może być maksimum 99 ścieżek.

DVD-ROM odnosi się do zawartości, która ma zostać dodana do części DVD-ROM na
płycie. Czas odtwarzania i wielkości widoczne poniżej Menu dotyczą całkowitego
czasu wyświetlania wszystkich menu w projekcie. We wszystkich menu może być
maksimum 15 minut ruchomego obrazu, włączając w to wideo w przyciskach lub
w tle. Cały projekt może zawierać maksymalnie 99 menu.

Ilość materiału, jaki można zmieścić w projekcie iDVD związana jest z jakością nagranej
płyty DVD, określaną poprzez wybór odpowiedniego kodowania. Biała strzałka
widoczna na pasku wskaźnika pojemności pokazuje spodziewaną jakość płyty DVD po
nagraniu. Jakość jest najwyższa w zielonej części paska. Po wybraniu kodowania przy
użyciu „najlepszej wydajności” może okazać się, że cały pasek jakości będzie zielony.