iDVD - Nagrywanie projektu na płytę DVD

background image

Nagrywanie projektu na płytę DVD

Gdy projekt jest gotowy, możesz nagrać go na płytę DVD. Pozwoli to oglądać go na
ekranie telewizora lub na komputerze wyposażonym w napęd DVD. Nagrywaj projekt
tylko wtedy, gdy masz całkowitą pewność, że jest on skończony. Oto rodzaje płyt,
których możesz użyć do nagrywania projektów iDVD:
 DVD-R: Może być nagrana tylko raz.

Taka płyta to najlepszy wybór dla projektów iDVD, ponieważ można odczytać ją
w większości stacjonarnych odtwarzaczy DVD i napędów DVD w komputerach. Na
płycie tego typu mieści się około 4,38 GB.

 DVD+R: Może być nagrana tylko raz.

Na płycie tego typu mieści się około 4,38 GB.

 DVD-RW: Może być nagrana więcej niż raz.

RW to skrót od angielskiego „rewritable”, czyli „nagrywalna ponownie”. Na płycie tego
typu mieści się około 4,38 GB.

 DVD+RW: Może być nagrana więcej niż raz.

Na płycie tego typu mieści się około 4,38 GB. Nie każdy stacjonarny odtwarzacz DVD
rozpoznaje płyty DVD+RW.

background image

Rozdział 2

Poznaj iDVD

33

 DVD+R DL (dwuwarstwowa): Na takiej płycie mieści się prawie dwa razy więcej

danych, niż na płytach jednowarstwowych. Starsze modele odtwarzaczy DVD mogą
nie rozpoznawać płyt tego typu.

Jak nagrać płytę DVD?

m

Kliknij w przycisk nagrywania (pokazany poniżej). Gdy pojawi się prośba o włożenie
płyty, umieść czystą płytę DVD we wbudowanym napędzie SuperDrive lub
w zewnętrznej nagrywarce.

iDVD nagra projekt na płytę.

Czas wymagany na nagranie płyty zależy od ilości materiału wideo w projekcie oraz od
prędkości komputera. W przypadku dużych i skomplikowanych projektów może to
zająć nawet kilka godzin.

Podczas nagrywania płyty DVD widoczne jest okno dialogowe z informacją, która
z pięciu faz nagrywania aktualnie przebiega: przygotowanie, przetwarzanie menu,
przetwarzanie slajdów, przetwarzanie filmów czy nagrywanie.

Jeżeli nie możesz od razu nagrać płyty DVD, gdy chcesz utworzyć kopię projektu lub
przenieść go na inny komputer, możesz zarchiwizować go lub zachować jako obraz
płyty. Więcej na ten temat znajdziesz w pomocy iDVD, szukając haseł „archiwizowanie
projektu” i „zachowywanie obrazu płyty”.