iDVD - Sprawdzanie błędów w projekcie

background image

Sprawdzanie błędów w projekcie

Jeżeli rozpoczniesz nagrywanie projektu bez jego sprawdzenia, iDVD wyświetli okno
dialogowe, informujące o ewentualnych błędach. Uchroni to przed utworzeniem płyty
DVD, której nie będzie można odtwarzać. Mimo to warto ręcznie sprawdzić projekt
przed jego nagraniem.

background image

32

Rozdział 2

Poznaj iDVD

Najdokładniejszym sposobem sprawdzenia projektu jest kliknięcie w przycisk podglądu
i użycie pilota iDVD do wybrania każdego z dostępnych przycisków, przeglądnięcie
wszystkich menu, każdego filmu i każdego pokazu slajdów. W przypadku większych
projektów może to zająć dużo czasu. Można jednak skrócić ten czas, używając widoku
mapy.

Jak sprawdzić, czy w projekcie są błędy?

1

Kliknij w przycisk mapy, aby zobaczyć mapę swojego projektu.

2

Popatrz, czy nie ma gdzieś symboli ostrzegawczych, czyli żółtych trójkątów
z wykrzyknikiem. Wskazują one problem z menu lub plikami dodanymi do projektu.

3

Ustaw wskaźnik nad symbolem ostrzegawczym, aby zobaczyć wyjaśnienie
znalezionego błędu.

4

Dokonaj niezbędnych poprawek i powróć do widoku mapy, aby sprawdzić, czy
ostrzeżenie zniknęło.

5

Zachowaj projekt, wybierając z menu Plik > Zachowaj.