iDVD - Sprawdzanie plików projektu

background image

Sprawdzanie plików projektu

Wszystkie składniki projektu znajdują się na liście „Media”, widocznej na dole okna
informacyjnego. Lista ta obejmuje także ścieżki dostępu do tych składników. Jeżeli na
dole okna informacyjnego nie widać żadnej listy, kliknij w trójkąt rozwijania obok
napisu „Media”.

W kolumnie „Typ” znajduje się informacja, czy dany składnik to obrazek, dźwięk czy plik
wideo. Oznaczenie w kolumnie „Status” wskazuje, że dany składnik jest obecny we
wskazanym miejscu na dysku i iDVD ma do niego dostęp. Gdy przeniesiesz któryś ze
składników w inne miejsce, od razu zobaczysz, że go brakuje, ponieważ zniknie
oznaczenie w tej kolumnie. Jego brak wskazuje, że iDVD nie ma dostępu do danego
pliku. Gdy zauważysz, że któregoś ze składników nie ma we wskazanym miejscu,
możesz wykonać jedną z poniższych czynności:

 znaleźć plik na dysku lub serwerze i przeciągnąć go w jego oryginalne miejsce,
 usunąć z projektu przycisk, który jest połączony z tym składnikiem,
 wskazać plik przy ponownym otwieraniu projektu.