iDVD - Krok 2:Utwórz nowy projekt

background image

Utwórz nowy projekt

Gdy muzyka, filmy i zdjęcia są już przygotowane i zachowane we właściwym formacie,
możesz rozpocząć pracę w iDVD.

Jak rozpocząć nowy projekt?
Â

Jeżeli iDVD nie jest otwarte, kliknij w ikonę iDVD w Docku. Pojawi się okno widoczne
poniżej. Kliknij w przycisk „Utwórz nowy projekt”.

Â

Jeżeli okno to nie jest widoczne, wybierz z menu Plik > Nowy. Wybierz miejsce,
w którym chcesz zachować projekt, po czym kliknij w „Utwórz”.

Po utworzeniu projektu, w oknie iDVD pojawi się animowane menu i będzie
odtwarzana muzyka. Kliknij wówczas w przycisk ruchu, aby zatrzymać animację
i wyłączyć muzykę.