iDVD - Edycja tytułu menu

background image

Edycja tytułu menu

Domyślny tytuł widoczny w menu nowo utworzonego projektu jest taki sam, jak tytuł
wybranego motywu. Tytuł projektu można łatwo zmienić.

Jak zmienić tytuł projektu?

1

Kliknij dwa razy w tytuł projektu, co spowoduje zaznaczenie tekstu. Pod tytułem pojawi
się pole edytora, pokazane poniżej.

2

Wpisz w tym miejscu „Wakacje”.

3

Jeżeli chcesz, możesz użyć przycisków edytora, aby zmienić krój, styl i wielkość czcionki.

Więcej o zmianie tego typu tekstów znajdziesz w rozdziale „Krok 7: Dodaj tekst do
menu i zmień jego wygląd” na stronie 21.

background image

14

Rozdział 2

Poznaj iDVD