iDVD - Dodawanie ścieżki dźwiękowej

background image

Dodawanie ścieżki dźwiękowej

Możesz uatrakcyjnić pokaz slajdów, dodając do niego ścieżkę dźwiękową.

Jak dodać ścieżkę dźwiękową do pokazu slajdów?

1

Kliknij w przycisk „Dźwięk”, widoczny u góry panelu „Media”.

Na liście pojawi się zawartość biblioteki iTunes oraz utwory skomponowane za pomocą
GarageBand. Jeżeli lista dźwięków jest pusta, upewnij się, że masz jakieś utwory
w bibliotece iTunes.

Kliknij w to menu, aby
rozwinąć listę dostępnych
przejść.

Kliknij w przycisk podglądu,
aby zobaczyć wybrane
przejścia.

background image

Rozdział 2

Poznaj iDVD

17

2

Zaznacz utwór i kliknij w przycisk odtwarzania, widoczny na dole panelu „Media”, aby
odsłuchać zaznaczony utwór przed dodaniem go do DVD.

Do szybkiego znajdowania utworów służy pole wyszukiwania. Wystarczy wpisać w nim
fragment nazwy poszukiwanego utworu.

3

Gdy znajdziesz utwór, którego chcesz użyć, przeciągnij go z listy utworów do pola
dźwięku w edytorze pokazu slajdów (pokazanego powyżej).

Zwróć uwagę, że po przeciągnięciu utworu do pola dźwięku, opcja wybrana w menu
„Czas trwania” zmieni się na „Dopasuj do dźwięku”. Dzięki temu pokaz slajdów i muzyka
rozpoczną się i zakończą jednocześnie. Możesz jednak zmienić czas wyświetlania zdjęć,
wybierając inną opcję z menu czasu trwania. Wybór ten dotyczy tylko i wyłącznie zdjęć
w pokazie slajdów. Nie ma on wpływu na czas wyświetlania filmu.

4

Kliknij w przycisk podglądu, aby zobaczyć, jak wygląda utworzony pokaz slajdów. Jeżeli
chcesz wrócić do edytora pokazu slajdów, kliknij w przycisk Exit na pilocie iDVD.

Możesz dokonywać kolejnych zmian w pokazie slajdów, aż uznasz, że jest on
odpowiedni. Jeżeli chcesz skorygować głośność ścieżki dźwiękowej, przeciągnij suwak
głośności (pokazany powyżej) w lewo lub w prawo.

5

Kliknij w przycisk „Powrót”, aby wyjść z edytora pokazu slajdów i powrócić do głównego
menu projektu.

6

Zachowaj projekt, wybierając z menu Plik > Zachowaj.

Pole dźwięku

Dostęp do muzyki, którą
możesz dodać do
pokazu slajdów.

Przycisk podglądu

Suwak

głośności

background image

18

Rozdział 2

Poznaj iDVD