iDVD - Krok 6:  Dodaj zdjęcia i filmy do obszarów wypełnienia

background image

Krok 6: Dodaj zdjęcia i filmy do obszarów wypełnienia

Niektóre motywy iDVD nie zawierają żadnych obszarów wypełnienia, inne zawierają ich
kilka, jeszcze inne mogą zawierać dynamiczne obszary wypełnienia, przesuwające się
w tle menu. Obszar wypełnienia nie jest przyciskiem. Jest to pole tła, w którym można
umieścić jakiś element, dodający atrakcyjności menu. W obszarach wypełnienia można
umieszczać zdjęcia, pokazy slajdów i filmy.

Możesz dodać do obszaru wypełnienia dowolną kombinację zdjęć, ujęć wideo
i pokazów slajdów. Jeżeli nie chcesz używać obszarów wypełnienia, możesz je ukryć,
tak aby nie były widoczne w gotowym projekcie. W tym celu umieść wskaźnik myszy
nad menu, sprawdź, czy żaden przycisk ani tekst nie jest zaznaczony, po czym wciśnij
klawisze Command (x)-I, aby otworzyć okno informacyjne menu. Następnie wyłącz
zaznaczenie pola wyboru „Pokaż obszary wypełnienia i powiązane grafiki”. Wszystkie
obszary wypełnienia, znajdujące się w menu projektu znikną.

Menu główne motywu „Miękki kadr” zawiera trzy obszary wypełnienia, które
„odtwarzane” są po kolei w menu. Jednocześnie widoczny jest więc tylko jeden obszar
wypełnienia. Najłatwiejszym sposobem sprawdzenia, ile obszarów wypełnienia
znajduje się w menu jest kliknięcie w przycisk obszarów wypełnienia. Spowoduje to
otwarcie edytora obszarów wypełnienia, zawierającego pola odpowiadające każdemu
z dostępnych obszarów. Jeżeli chcesz powrócić do menu głównego, kliknij ponownie
w przycisk obszarów wypełnienia.

W tym kroku wypełnisz każdy z trzech dostępnych obszarów, korzystając z edytora
obszarów wypełnienia. Do jednego z tych obszarów dodasz pokaz slajdów. Dodanie
pokazu slajdów do obszaru wypełnienia jest bardzo podobne do dodawania go do
menu, opisanego w rozdziale „Krok 5: Dodaj pokaz slajdów” na stronie 14.

background image

Rozdział 2

Poznaj iDVD

19

Jak dodawać obrazy i filmy do obszarów wypełnienia?

1

Kliknij w przycisk obszaru wypełnienia. W oknie iDVD pojawi się edytor obszarów
wypełnienia (pokazany poniżej).

2

Kliknij w przycisk „Media”, po czym kliknij w przycisk „Filmy”, widoczny na górze panelu
mediów.

3

Przeciągnij ujęcie wideo z panelu mediów do pierwszego obszaru wypełnienia
w edytorze.

Inaczej niż w przypadku zdjęć, wymiary ujęcia wideo nie są dostosowywane do
wielkości obszaru wypełnienia, więc część materiału zostanie obcięta.

Uwaga: Najlepiej jest dodawać do obszarów wypełnienia krótkie filmy, ponieważ
dłuższy film może zająć więcej miejsca na płycie, natomiast widz najprawdopodobniej
nie będzie wpatrywał się w menu wystarczająco długo, aby zobaczyć cały długi film.

4

Kliknij w przycisk obszarów wypełnienia, aby powrócić do menu głównego.

Zwróć uwagę, że w obszarze wypełnienia widoczna jest pierwsza klatka dodanego
ujęcia wideo.

5

Kliknij w obszar wypełnienia.

Pojawi się panel filmu, z suwakiem pozwalającym ustawić początek i koniec ujęcia
widocznego w obszarze wypełnienia. Przeciągnij suwaki, aby zmienić część ujęcia
odtwarzanego w tym obszarze.

Suwaki te pozwalają na łatwe skrócenie ujęcia wideo dodanego do obszaru
wypełnienia.

Podczas pracy w edytorze
obszarów wypełnienia, menu
projektu DVD wyświetlane
jest w oknie iDVD.

Edytor obszarów
wypełnienia zawiera trzy
pola, co oznacza, że w
menu znajdują się trzy
obszary wypełnienia.

Przycisk obszaru wypełnienia

background image

20

Rozdział 2

Poznaj iDVD

6

Kliknij w przycisk obszarów wypełnienia, aby powrócić do menu głównego.

7

Kliknij w przycisk „Zdjęcia”, widoczny u góry panelu „Media”.

8

Przeciągnij pojedyncze zdjęcie do pola w edytorze, reprezentującego drugi obszar
wypełnienia.

9

Przeciągnij katalog ze zdjęciami lub album z listy zdjęć do pola odpowiadającego
trzeciemu obszarowi wypełnienia.

W obszarze wypełnienia pojawi się pierwsze zdjęcie z albumu lub katalogu.

10

Kliknij dwa razy w trzeci obszar wypełnienia.

Spowoduje to otwarcie edytora pokazu slajdów obszaru wypełnienia, wyglądającego
tak samo, jak zwykły edytor pokazu slajdów, opisany w rozdziale „Krok 5: Dodaj pokaz
slajdów”. Pojawią się w nim miniaturki wszystkich dodanych zdjęć.

11

Przeciągnij zdjęcia, układając je w takiej kolejności, w jakiej mają być wyświetlane. Usuń
te, których nie chcesz uwzględniać w pokazie.

Możesz także dodać inne zdjęcia, przeciągając je z panelu „Zdjęcia” lub z innego
miejsca na komputerze.

Gdy zakończysz układanie zdjęć, kliknij w przycisk „Powrót”, aby powrócić do edytora
obszaru wypełnienia.

12

Kliknij w przycisk obszarów wypełnienia, aby powrócić do głównego menu.

13

Kliknij w przycisk ruchu, aby zobaczyć, jak zachowują się gotowe obszary wypełnienia.

Animacja obszarów wypełnienia będzie się powtarzać, więc gdy zechcesz ją zatrzymać,
kliknij ponownie w przycisk ruchu.

14

Zachowaj swój projekt, wybierając z menu Plik > Zachowaj.

background image

Rozdział 2

Poznaj iDVD

21