iDVD - Krok 8:  Zmiana wyglądu przycisków

background image

Krok 8: Zmiana wyglądu przycisków

Style przycisków są tak zaprojektowane, aby pasowały do reszty motywu, możesz
jednak zmienić ich wygląd, jeżeli masz inną wizję artystyczną swego projektu. Przyciski
nie muszą składać się tylko z tekstu. Mogą przyjmować różne kształty, zawierające tekst,
grafikę, pokaz slajdów lub ujęcie wideo. W głównym menu projektu, tworzonego
zgodnie z tym poradnikiem, znajdują się przyciski tekstowe.

W tym kroku zmienisz tekst przycisków i ich kształt, a także wybierzesz obrazek dla
jednego z nich.