iDVD - Edycja tekstu przycisku

background image

Edycja tekstu przycisku

Edycja etykiety przycisku przebiega tak samo, jak edycja zwykłego tekstu w menu
projektu.

background image

Rozdział 2

Poznaj iDVD

23

Jak zmienić tekst etykiety przycisku?

1

Kliknij powoli dwa razy w przycisk, znajdujący się w menu projektu, aby zaznaczyć
tekst.

Pod tekstem przycisku pojawi się pole edytora (pokazane poniżej), takie samo, jak to,
które pojawiło się pod tytułem DVD podczas jego zmiany.

2

Wpisz nową nazwę.

3

Użyj menu w polu edytora, aby zmienić krój, styl i wielkość czcionki w etykiecie
przycisku.

4

Jeżeli chcesz zmienić kolor tekstu, wciśnij klawisze Command (x)-I po zaznaczeniu
przycisku.

Spowoduje to otwarcie okna informacji o przycisku, pokazanego poniżej. Znajdują się
w nim te same menu, co w polu edytora, oraz kilka dodatkowych elementów.

5

Kliknij w pole koloru (domyślnym kolorem jest biały), aby otworzyć okno wyboru
koloru. Wypróbuj różne dostępne kolory.

Kolor zaznaczonego tekstu zmieni się od razu po kliknięciu w wybrany kolor w tym
oknie. Gdy znajdziesz odpowiedni kolor, zamknij okno wyboru koloru.

Jeżeli chcesz zmienić wygląd etykiet wszystkich przycisków w menu projektu, zaznacz
jeden z przycisków, po czym wybierz z menu Edycja > „Zaznacz wszystkie przyciski”.
Następnie wciśnij klawisze Command (x)-I, aby otworzyć okno informacji o przycisku.
Wszelkie dokonane w nim zmiany zostaną zastosowane w etykietach każdego
przycisku w menu projektu.

6

Zachowaj projekt, wybierając z menu Plik > Zachowaj.