iDVD - Zmiana kształtu przycisku

background image

Zmiana kształtu przycisków

Każdy przycisk tekstowy można przekształcić w przycisk graficzny. Przyciski graficzne
składają się z etykiety tekstowej oraz miniaturki o określonym kształcie. Miniaturka ta
może zawierać zdjęcie lub ujęcie wideo, co znacznie uatrakcyjnia wygląd przycisku.

Przyciski graficzne w menu mogą mieć ten sam kształt lub różne kształty.

Kliknij w pole koloru, aby

wybrać inny kolor dla
zaznaczonego tekstu.

background image

24

Rozdział 2

Poznaj iDVD

Jak zmieniać kształty przycisków?

1

Zaznacz jeden z przycisków w głównym menu projektu, po czym wybierz z menu
Edycja > „Zaznacz wszystkie przyciski”.

Jeżeli chcesz, żeby każdy przycisk wyglądał inaczej, możesz zaznaczać je po kolei
i dokonywać zmian w każdym z nich.

2

Kliknij w „Przyciski”, aby otworzyć panel przycisków (pokazany poniżej).

3

Rozwiń menu widoczne na samej górze panelu przycisków i wybierz z niego pozycję
„Zaokrąglone”.

Trzy opcje na samej górze tego menu (Tekst, Punktory i Kształty) pozwalają dodać
element graficzny do przycisków, widoczny najczęściej tylko wtedy, gdy przycisk jest
zaznaczony. Cztery opcje na dole tego menu (Klatki, Sztuka, Prostokąt, Zaokrąglone)
pozwalają utworzyć przyciski z etykietą i kształtem, do którego można dodać obraz lub
ujęcie wideo.

4

Kliknij w jeden z kształtów przycisków.

Wypróbuj różne kształty, aby znaleźć taki, który dobrze wygląda w menu. Ikona
przekreślonego kółka, widoczna na górze panelu przycisków oznacza zamianę
przycisku graficznego w przycisk tekstowy.

Jest bardzo prawdopodobne, że po zmianie przycisków tekstowych w przyciski
graficzne będą one nakładać się na siebie. Poprawisz to w kroku 6.

5

Gdy przyciski są zaznaczone, wciśnij ponownie klawisze Command (x)-I, aby otworzyć
okno informacji o przycisku.

Dokonaj zmian w oknie informacji o przycisku:

 użyj suwaka, aby zmienić wielkość kształtu przycisku,
 użyj menu „Etykieta”, aby wybrać położenie etykiety względem kształtu.

Menu, które pozwala
na wybór kategorii
przycisków.

Kliknij w tę ikonę, aby

zmienić przycisk

graficzny na przycisk

tekstowy.

background image

Rozdział 2

Poznaj iDVD

25

6

Jeżeli przyciski nadal zachodzą na siebie, kliknij w menu projektu. Zwróć uwagę, aby
nie kliknąć w obszar wypełnienia ani w żaden z obiektów tekstowych. Pojawi się okno
informacji o menu (pokazane poniżej).

7

Zaznacz pole wyboru „Dowolne rozmieszczenie”. Pozwoli to przesuwać przyciski
w dowolne miejsce w menu

8

Zamknij to okno, po czym przeciągnij przyciski tam, gdzie chcesz, aby się znalazły.

Podczas przesuwania przycisków pojawiać się będą żółte linie pomocnicze, ułatwiające
równe rozmieszczenie elementów.

9

Zachowaj projekt, wybierając z menu Plik > Zachowaj.