iDVD - Krok 9:  Dodanie efektów przejścia do przycisków

background image

Krok 9: Dodanie efektów przejścia do przycisków

Twój projekt DVD ma już atrakcyjne menu z dostosowanymi do niego przyciskami.
Może być on jeszcze ciekawszy, gdy użyjesz efektów przejścia między głównym menu
a filmem, menu wyboru scen i pokazem slajdów.

Jak ustawić przejścia w głównym menu?

1

Kliknij w jeden z przycisków w głównym menu projektu, po czym wybierz z menu
Edycja > „Zaznacz wszystkie przyciski”.

Jeżeli do każdego przycisku chcesz przypisać inny efekt przejścia, zaznaczaj
poszczególne przyciski osobno i dokonuj zmian w każdym z nich.

background image

Rozdział 2

Poznaj iDVD

27

2

Wciśnij klawisze Command (x)-I, aby otworzyć okno informacyjne przycisku.

3

Rozwiń menu „Przejście” (pokazane poniżej) i wybierz z niego pozycję „Wypchnięcie”.

Zauważ, że w drugim menu pojawiła się opcja „od prawej do lewej”. Oznacza to, że
możesz wybrać kierunek efektu przejścia.

4

Jeżeli chcesz, wybierz inny kierunek z drugiego menu.

5

Kliknij w przycisk podglądu i użyj pilota iDVD, aby obejrzeć efekty przejścia,
wyświetlane po kliknięciu w poszczególne przyciski.

Kliknij w „Exit” na pilocie iDVD, aby zakończyć wyświetlanie podglądu.

6

Zachowaj projekt, wybierając z menu Plik > Zachowaj.