iDVD - Uzyskiwanie dodatkowych informacji

background image

Uzyskiwanie dodatkowych informacji

Pomoc przy korzystaniu z iDVD można uzyskać z kilku różnych źródeł:
 Pomoc ekranowa: Do programu iDVD dołączony jest system pomocy. Jeżeli chcesz

z niego skorzystać, otwórz iDVD i wybierz z menu Pomoc > Pomoc iDVD. Kiedy
otworzy się strona pomocy, wpisz słowo lub frazę w polu wyszukiwania na górze
strony lub kliknij w jeden z obszarów tematycznych, by otrzymać szczegółowe
instrukcje wykonania określonej czynności.

 Samouczki wideo: Są to krótkie filmy, demonstrujące sposób wykonywania

podstawowych czynności w iDVD. Jeżeli chcesz je zobaczyć, wybierz z menu
Pomoc > „Samouczki wideo”. Materiały te nie są dostępne we wszystkich językach.

 Witryna wsparcia technicznego użytkowników iDVD (www.apple.com/pl/support/

idvd): Na tej witrynie znajdziesz informacje o sposobach rozwiązania najczęstszych
problemów, uaktualnienia oprogramowania oraz fora dyskusyjne.

background image

www.apple.com/pl/ilife/idvd

©

2007 Apple Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Apple, the Apple logo, Final Cut, Final Cut Pro, iDVD, iLife, iMovie, iPhoto, iSight,
iTunes, QuickTime, and SuperDrive to znaki handlowe Apple Inc., zarejestrowane w
USA i innych krajach. GarageBand to znak handlowy Apple Inc.

PL019-1063 09/2007