iDVD - Czego się dowiesz?

background image

Czego się dowiesz?

Postępując według wskazówek z tego poradnika, utworzysz swój pierwszy projekt
iDVD, zawierający film, menu główne, podmenu pozwalające widzom przejść do
określonych scen i pokaz slajdów, utworzony ze zdjęć z aparatu cyfrowego. Zobaczysz
też, jak iMovie i iDVD współpracują ze sobą i dowiesz się, w jaki sposób:

Â

przenieść multimedia z innych programów iLife do projektu iDVD,

Â

dostosować menu w iDVD,

Â

utworzyć i dostosować pokazy slajdów,

Â

korzystać z widoku mapy, aby usprawnić proces edycji,

Â

nagrać płytę DVD,

Â

odtwarzać płytę DVD.

background image

4

Rozdział 1

Witamy w iDVD