iDVD - Interfejs iDVD

background image

Interfejs iDVD

Postępując według wskazówek z tego poradnika poznasz różne przyciski i menu iDVD.
Miejscem, w którym będziesz tworzyć swój projekt DVD jest główne okno iDVD,
pokazane poniżej. Daje ono dostęp do prawie wszystkich funkcji związanych
z tworzeniem i edycją menu, dodawaniem filmów, zdjęć i muzyki, pozwalając na
utworzenie znakomitego DVD.

Obszar wypełnienia

Przeciągnij do każdego z

obszarów wypełnienia

ujęcia wideo, pokazy

slajdów i zdjęcia, aby

dostosować wygląd

menu.

Przycisk „Dodaj”

Kliknij, aby dodać

przyciski do przeglądania

zawartości DVD —

filmów, podmenu i

pokazów slajdów.

Suwak głośności i przycisk
podglądu

Możesz zmienić głośność
podczas pracy w iDVD.
Kliknij w przycisk podglądu,
aby obejrzeć tworzone DVD.

Przycisk nagrywania

Gdy projekt będzie
gotowy, kliknij w ten
przycisk, aby nagrać go
na płytę DVD.

Przyciski widoku mapy, ruchu

i obszarów wypełnienia

Użyj tych przycisków do

przełączania widoku mapy,

włączania i wyłączania animacji

menu i uzyskiwania dostępu

do edytora obszarów

wypełnienia.

background image

2

6

2