iDVD - Zanim zaczniesz

background image

Zanim zaczniesz

Dla ułatwienia warto ten dokument wydrukować.

Większość czynności opisanych w tym poradniku i w pomocy iDVD wymaga wyboru
poleceń z menu:

Wybierz z menu Zmiany

> Kopiuj.

Pierwsze słowo po

Wybierz z menu

to nazwa widoczna w pasku menu iDVD. Drugie

słowo (lub słowa) to polecenie, które należy wybrać z tego menu.

Nie musisz wykonać wszystkich kroków z tego poradnika za jednym razem.
W dowolnym momencie możesz zachować swoją pracę i wrócić do niej później. Jeżeli
chcesz zachować pracę, wybierz z menu Plik > Zachowaj.