iDVD - Fortsätt utforska iDVD

background image

Fortsätt utforska iDVD

Grattis, nu har du klarat av övningsexemplet! När du nu har lärt känna de
grundläggande verktygen och funktionerna i iDVD kan du fortsätta redigera din film
eller skapa nya.

Här följer ytterligare några saker som du kan göra för att skapa mer spännande och
snyggare projekt:

Lägga till fler filmer i projektet:
Eftersom en DVD klarar att ta emot mycket data får du förmodligen rum med mer än
en film. När du lägger till filmer kan du även lägga till fler menyer med skräddarsydda
knappar och skärmtexter.

background image

32

Kapitel 2

Lär dig iDVD

Anpassa ett tema och spara det som en favorit:
När du har ändrat knapparnas stil, skärmtexternas utseende och placering och andra
redigerbara komponenter i ett tema, kan det sparas som ett eget tema och användas i
andra projekt. Om du vill lära dig mer om anpassning av teman öppnar du iDVD Hjälp
och söker efter ”teman”.

Experimentera med ljud:
 Du kan lägga till bakgrundsljud till en meny och här kan du t.ex. använda en eller

flera låtar från en iTunes-spellista. Om du vill veta mer öppnar du iDVD Hjälp och
söker efter ”lägga till ljud till en meny”.

 Du kan låta ljudspåret till ett bildspel eller en bakgrundsfilm tona ut för att få ett

snyggare resultat. Om du vill veta mer öppnar du iDVD Hjälp och söker efter ”göra så
att ett ljudspår tonar ut”.

Lägg till material i DVD-ROM-delen på en skiva:
 Du kan lägga till material i DVD-ROM-delen på skivan. Tittarna kan sedan komma åt

det när de ser på skivan i en dator (inte en TV). Lägg t.ex. till bilderna ur bildspelen
du skapat så att tittarna kan kopiera dem till sina datorer och skriva ut dem. Du får
veta mer om du öppnar iDVD Hjälp och söker efter ”DVD-ROM-innehåll”.

background image

Kapitel 2

Lär dig iDVD

33