iDVD - Ändra översiktsvyns layout

background image

Ändra översiktsvyns layout

Med endast en knapptryckning kan du växla mellan vertikal och horisontell översiktsvy.

Att ändra översiktsvyns layout:

1

Klicka på en vyknapp i fönstrets nedre vänstra hörn när du vill växla mellan horisontell
och vertikal översikt.

Översiktsknappen

Vyknappar

Visningstriangel för

scenvalsmenyn

Zoomreglaget

background image

Kapitel 2

Lär dig iDVD

27

2

Klicka på triangeln bredvid symbolen för huvudmenyn.

Menyn fälls ihop så att översikten blir enklare.

3

Klicka på visningstriangeln igen när du vill utöka översikten.

4

Genom att dra zoomreglaget längst ner i fönstret åt vänster eller höger kan du
bestämma hur mycket detaljer som ska visas i översikten.

Du kan också använda de horisontella och vertikala rullningslisterna, som aktiveras när
hela vyn visas i DVD-fönstret, för att flytta runt i översikten.