iDVD - Kontrollera att ditt projekt inte innehåller några fel

background image

Kontrollera att ditt projekt inte innehåller några fel

Om du börjar bränna projektet utan att först kontrollera det här visas en dialogruta där
du informeras om ev. fel i projektet. Det förhindrar att du skapar en felaktig DVD-skiva
som inte kan spelas upp. Det är dock en god idé att felsöka innan du börjar bränna en
skiva.

Det grundligaste sättet att kontrollera om projektet fungerar ordentigt är att klicka på
förhandsvisningsknappen och sedan klicka på alla knappar med iDVD-fjärrkontrollen,
titta på alla menyer och titta på alla videor och bildspel. Om projektet är mycket stort
kan detta ta lite tid. Du kan också göra snabba stickprovskontroller i översiktsvyn.

Så här söker du efter fel:

1

Klicka på översiktsknappen så att projektet visas i översiktsvyn.

2

Håll utkik efter varningssymboler som den nedan (de ser ut som väjningsskyltar) som
visar på problem med en meny eller med medier du har lagt till i projektet.

3

Dra pekaren över symbolen så visas en förklaring av felet.

4

Gör nödvändiga korrigeringar och gå tillbaka till översikten för att se om
varningssymbolen har försvunnit.

5

Spara ditt arbeta genom att välja Arkiv > Spara.