iDVD - Kontrollera fönstret Projektinfo

background image

Kontrollera fönstret Projektinfo

DVD-projekt kan ta upp stort utrymme på hårddisken och det kan vara bra att veta när
du behöver skapa mer utrymme. Dessutom har en DVD-skiva en maxkapacitet. Genom
att kontrollera projektet storlek under arbetets gång försäkrar du dig om att allt får plats.

background image

Kapitel 2

Lär dig iDVD

29

I fönstret Projektinfo (se nedan) finns all denna information och mer därtill.

Så här kontrollerar du storleken på ditt projekt:

m

Välj Projekt > Projektinformation. Fyra resursmätare visas överst till höger i fönstret.

 DVD-kapacitetsmätaren visar storleken på DVD:n som speltid i minuter (totaltid för

alla medier och övergångar), eller som använt skivutrymme i gigabyte (GB). Klicka
på texten till höger för att växla mellan minuter och gigabyte.

 Filmeffektsmenymätaren visar den sammanlagda tidsåtgången för projektets alla

menyer. Du kan ha upp till 15 minuter med rörliga menyer, som t.ex. video på
knappar eller i bakgrunden.

 Spårmätaren visar antalet spår (filmer och bildspel) som du har använt, inklusive

självspelande filmer och bildspel. Du kan ha upp till 99 spår.

 Menymätaren visar totalt antal stillbilds- och filmeffektsmenyer i projektet. Du kan ha

upp till 99 menyer.