iDVD - Steg 2:Skapa ett nytt projekt

background image

Steg 2: Skapa ett nytt projekt

Nu när dina musikfiler, filmer och bilder har rätt format och ligger så att du enkelt
kommer åt dem är du redo att sätta igång.

Så här påbörjar du ett nytt iDVD-projekt:
Â

Om iDVD inte är öppet klickar du på iDVD-programmets symbol i Dock. Klicka på
knappen ”Skapa ett nytt projekt” i öppningsdialogrutan som visas nedan.

Â

Om öppningsdialogen inte visas väljer du Arkiv > Ny. Välj var ditt nya projekt ska
sparas och klicka på Skapa.

Om du redan har skapat ett projekt kanske iDVD-fönstret öppnas med en animerad
meny och musik. Du klickar helt enkelt på uppspelningsknappen (se nedan) så avbryts
animeringen och musiken.