iDVD - Steg 3:Välj ett tema för din DVD

background image

Steg 3: Välj ett tema för din DVD

DVD-menyns allmänna utseende och dess knappar kallas för ett

tema.

Temat definieras

utifrån menyns färger och grafiska komponenter, typsnitt och tecknens storlek, formen
på menyknapparna, etc. En

temafamilj

är en samling menyutformningar som fungerar

tillsammans och som ger undermenyerna ett enhetligt utseende.

iDVD ställer som
standard in rätt läge för
det land du bor i.
I Sverige används t.ex.
PAL-formatet.

Välj kodningsinställning
innan du lägger till en
film i projektet.

background image

10

Kapitel 2

Lär dig iDVD

Du kan använda vilket som helst av de högkvalitativa teman som medföljer iDVD.
Eller också kan du utgå ifrån ett av iDVD:s teman och anpassa det, spara temat som ett
bokmärke och använda det i andra projekt. I den här övningen kommer du att lära dig
hur du utgår ifrån ett befintligt iDVD-tema och anpassar det efter behov.

Obs!

Använd temat Mjukt fokus (som nämns i stegen nedan) när du påbörjar övningen

så att det blir lätt att följa med. När du är klar med övningen kan du använda dina nya
kunskaper på något annat tema och göra eventuella andra ändringar innan du bränner
projektet på en DVD-skiva.

Så här väljer du tema för din DVD-meny:

1

Klicka på knappen Teman längst ner i iDVD-fönstret.

Temapanelen öppnas till höger i iDVD-fönstret.

2

Rulla upp och ned för att se temana.

Teman som innehåller rörelser och/eller musik har en rörelsesymbol (med en människa)
längst ner i högra hörnet.

3

Klicka på popupmenyn, välj 8.0-teman och rulla neråt tills du hittar Mjukt fokus.

4

Klicka på triangeln bredvid temat så får du upp alla menymallar i temafamiljen Mjukt
fokus.

5

Klicka på Huvudsida för att välja temafamilj för projektet.

Efter en kort paus anpassas menyn till det valda temat. Titeln på menyn ändras till
namnet på temat du valde.

Temat Mjukt fokus öppnas som förval i widescreenformat (16:9), liksom många andra
iDVD-teman. Om du vill byta till standardformat (4:3) väljer du Projekt > ”Växla till
standard (4:3).”

Välj en uppsättning
teman med hjälp av
popupmenyn.

Klicka på triangeln om du

vill se alla menymallar i

temafamiljen.

background image

Kapitel 2

Lär dig iDVD

11

Obs!

När du har ändrat på en meny kan du spara den som ett anpassat tema. Ditt

anpassade tema listas under Bokmärken i temapanelen. Du kan använda det i framtida
projekt, precis som med övriga teman.

Om du vill ha mer information om hur man skräddarsyr teman öppnar du iDVD Hjälp
och söker efter ”tema”.