iDVD - Steg 5:Lägg till ett bildspel

background image

Steg 5: Lägg till ett bildspel

Att lägga in ett bildspel i ditt iDVD-projekt är ett bra sätt att göra din DVD-skiva lite
roligare och samtidigt visa dina bilder. Du kan använda ett färdigt bildspel i iPhoto eller
använda iDVD för att skapa ett bildspel från en grupp av bilder.

Du kan till och med skapa en DVD-skiva utan några filmer alls, som i stället visar dina
bilder i ett eller flera bildspel. Beroende på mängden övrigt innehåll och storleken på
dina bilder kan din DVD-skiva innehålla upp till 9 801 bilder.

I det här steget skapar du ett bildspel av dina bilder och filmer i iDVD samt lägger på
ett ljudspår.

Så här skapar du ett bildspel i iDVD:

1

Om huvudmenyn inte visas klickar du på knappen Tillbaka i scenvalsmenyn så att du
kommer tillbaka till huvudmenyn.

2

Klicka på lägg till-knappen längst ner i iDVD-fönstret och välj Lägg till bildspel från
popupmenyn.

En knapp med namnet ”Mitt bildspel” visas på menyn. Knappen kan verka sitta för
långt ifrån filmknappen. Låt den vara som den är just nu. Du lär dig att flytta på
knappar i ”Ändra knapparnas form” på sidan 22.

Dubbelklicka på Mitt bildspel så att texten markeras och skriv sedan Mina bilder.

Använd reglagen i den lokala redigeraren om du vill ändra på texten.

3

Klicka utanför textområdet så att texten avmarkeras. Öppna sedan bildspelsredigeraren
genom att dubbelklicka på knappen Mitt bildspel.

iDVD-fönstret ändras automatiskt och visar bildpanelen.

background image

14

Kapitel 2

Lär dig iDVD

Bildspelsredigeraren (som visas nedan) är ett tomt fönster med orden ”Dra bilder hit”.

4

Dra en bild i taget eller en grupp bilder från bildpanelen i bildspelsredigeraren.

Du kan till och med dra ett helt album till redigeraren.

Om du inte har importerat bilder till iPhoto finns det inga bilder i listan. Du kan öppna
iPhoto när du vill och importera bilder, eller också kan du dra bilder från andra platser
på hårddisken direkt till bildspelsredigeraren.

5

Arrangera bilderna i den ordning du vill att de ska visas.

Du flyttar på bilderna genom att dra dem i bildspelsredigeraren. Om du vill ta bort
bilder markerar du dem och trycker på backstegstangenten.