iDVD - Lägga på ljudspår

background image

Lägga på ljudspår

Ditt bildspel blir lite mer spännande om du lägger på ett ljudspår.

Så här lägger du till ett ljudspår i ett bildspel:

1

Klicka på knappen Ljud överst i mediepanelen.

Innehållet i ditt iTunesbibliotek och ev. musik som komponerats i GarageBand visas nu i
ljudlistan. Om ingen musik visas i listan ser du till att du har importerat musik till iTunes.

2

Klicka på uppspelningsknappen längst ner i mediepanelen om du vill provlyssna på en
låt innan du lägger till den i DVD:n.

Klicka på popupmenyn
Övergång för att välja en
övergångsstil.

Klicka på
förhandsvisningsknappen om du
vill se de olika övergångsstilarna.

background image

16

Kapitel 2

Lär dig iDVD

Du kan snabbt hitta en särskild låt genom att skriva in dess namn i sökfältet.

3

När du har hittat en låt du vill använda drar du den från låtlistan till ljudkällan i
bildspelsredigeraren (se ovan).

När du har dragit en låt till ljudkällan ändras popupmenyn Längd per bild automatiskt
till Anpassa till ljud. Det görs så att bildspelet och musiken ska börja och sluta samtidigt.
Med popupmenyn Längd per bild kan du dock ändra hur länge en bild ska bli kvar på
skärmen innan nästa visas. Den längd per bild som du väljer gäller endast bilderna i
bildspelet. Hur länge en film spelas påverkas inte av bildlängden.

4

Klicka på förhandsvisningsknappen om du vill se hur bildspelet ser ut. Återvänd till
bildspelsredigeraren genom att klicka på Exit på fjärrkontrollen.

Du kan fortsätta justera bildspelet tills det är precis som du vill ha det. Om du vill justera
ljudspårets volym, dra skjutreglaget ”Bildspelsvolym” (se ovan) åt höger eller vänster.

5

Klicka på knappen Tillbaka för att avsluta bildspelsredigeraren och återgå till
huvudmenyn.

6

Spara ditt arbeta genom att välja Arkiv > Spara.

Ljudkälla

Öppna ljudpanelen för att
lägga på ett ljudspår på
bildspelet.

Förhandsvisningsknappen

Volym-
reglare

background image

Kapitel 2

Lär dig iDVD

17