iDVD - Steg 7:Lägg till menytext och ändra dess utseende

background image

Steg 7: Lägg till menytext och ändra dess utseende

När du nu har lagt till mer innehåll i ditt DVD-projekt behöver eventuellt texten i
huvudmenyn justeras. Du kan lägga till text i menyn och ändra teckensnitt, storlek och
färg, samt lägga på skugga. Du kan även flytta på texten så att den får rum bättre i
menyn. Menytext, som även kallas ”textobjekt”, är inte klickbar. Den skiljer sig alltså från
knapptext eftersom knapparna går att klicka på.

I det här steget lägger du till en undertitel, ändrar utseende på texten och flyttar den
i menyn. Kom ihåg att den text du lägger till måste hållas kort för titlar och undertitlar.
Du kan t.ex. lägga till hela textstycken för tack till medverkande eller annat innehåll.

Så här anpassar du texten:

1

Se till att projektets huvudmeny är öppen och välj sedan Projekt > Lägg till text.

Ny platshållartext som lyder ”Klicka för att redigera” visas på menyn.

2

Dra texten till en plats under titeln.

Om du behöver flytta på huvudtiteln för att få rum med undertiteln klickar du på titeln
en gång för att markera den och drar den sedan till dess nya plats. Du kan markera och
dra alla icke klickbara textobjekt i menyn för att flytta på dem.

3

Markera platshållartexten genom att klicka på den och skriv sedan in ”Ett roligt år” som
undertext.

När du klickar på texten öppnas den lokala redigeraren strax under. Använd reglagen
till att ändra teckensnitt, stil och teckenstorlek. Men för tillfället kan du ignorera den
lokala redigeraren.

4

Låt texten vara markerad och tryck på kommando-I för att öppna textinfofönstret (se
nedan).

background image

20

Kapitel 2

Lär dig iDVD

Textinfofönstret innehåller reglage som du kan använda till att ändra texten på olika
sätt, inklusive färg och eventuell skuggning. Du kan dra det vart du vill på skrivbordet.

5

Klicka på popupmenyn med teckensnitt och välj annat teckensnitt.

6

Använd skjutreglaget och välj en mindre teckenstorlek så att undertiteln får rum under
huvudtiteln.

7

Klicka på färgrutan så att färgfönstret öppnas.

Prova olika färger i färgfönstret. När du klickar på färger ändras texten i menyn till den
valda färgen. När du hittat en färg du vill använda stänger du färgfönstret.

8

Markera alternativet Skugga för att lägga till en skugga i texten.

9

Stäng textinfofönstret.

10

Spara ditt arbeta genom att välja Arkiv > Spara.

I menyn nedan visas den nya titeln och undertiteln.

En del tv-apparater kanske inte kan visa allting på din meny. Du kan lägga på en kontur
på menyn, så att du ser vad som kommer att synas på dessa TV-apparater. Detta kallas
TV-säkert område. Om du vill veta mer öppnar du iDVD Hjälp och söker efter ”TV-säkert
område”.

background image

Kapitel 2

Lär dig iDVD

21