iDVD - Steg 8:Ändra knapparnas utseende

background image

Steg 8: Ändra knapparnas utseende

Knapparna är designade för att passa temat, men du kan anpassa dem efter ditt innehåll
eller dina egna önskemål. Knapparna kan bestå av bara text, eller också kan de få olika
former så att du får rum med text, en stillbild, ett bildspel, eller video. Knapparna i din
huvudmeny består till exempel av bara text, medan knapparna i scenvalsmenyn består
av bilder. Var och en visar första bildrutan i den scen eller det kapitel som knappen är
kopplad till. När du förhandsvisar ditt projekt kan du se att videon faktiskt spelas upp på
knappen.

I det här steget ska du redigera knapptexten, ändra knapparnas form och välja en bild
till någon av dem.