iDVD - Redigera knapptext

background image

Redigera knapptext

Redigering av knapptext påminner om att ändra texten på skärmen.

Så här redigerar du knapptext:

1

Dubbelklicka långsamt på filmknappen i huvudmenyn för att markera texten.

Nu öppnas en lokal redigerare (se nedan) nedanför texten, precis som den som
öppnades under DVD-titeln när du ändrade den.

2

Skriv in ett nytt namn.

3

Använd reglagen till att ändra knapptextens teckensnitt, stil och storlek.

4

Ändra färgen på texten genom att trycka på kommando-I medan knappen är
markerad.

Nu öppnas knappinfofönstret (se nedan). Den innehåller samma reglage som den
lokala redigeraren, plus några extra.

5

Klicka på färgfältet (dess förvalda färg är vitt) så öppnas fönstret Färger. Prova dig fram
bland färgerna i färgfönstret.

När du klickar på olika färger ändras knapptexten till den valda färgen. När du hittat en
färg du vill använda stänger du färgfönstret.

Klicka på färgfältet så att

du kan välja en ny färg

för den markerade

texten.

background image

22

Kapitel 2

Lär dig iDVD

Om du vill ändra alla knapparnas utseende på en gång väljer du en knapp och väljer
sedan Redigera > Markera alla knappar. Tryck sedan på kommando-I för att öppna
knappinfofönstret. De val du gör här används på alla knapptexter.

6

Spara ditt arbeta genom att välja Arkiv > Spara.