iDVD - Steg 9:Lägg till övergångar till knappar

background image

Steg 9: Lägg till övergångar till knappar

Din DVD-skiva har nu en snygg meny med skräddarsydda knappar. Ännu elegantare
blir det om du med hjälp av övergångar mjukar du upp rörelsen från DVD-skivans
huvudmeny till filmen, scenvalsmenyn eller bildspelet.

Så här ställer du in övergångar för huvudmenyn:

1

Markera en av knapparna i huvudmenyn genom att klicka på den och välj sedan
Redigera > Markera alla knappar.

Du kan ge varje knapp olika övergångar genom att i tur och ordning välja knapparna
och sedan välja en övergång.

2

Tryck sedan på kommando-I för att öppna knappinfofönstret.

3

Välj Knuffa från popupmenyn Övergångar (visas nedan).

Lägg märke till att den andra popupmenyn ändras så att det står ”Höger till vänster”
i den. Det innebär att du kan ändra riktningen som övergången rör sig i.

4

Välj en annan riktning i den andra popupmenyn om du vill det.

5

Du kan granska resultatet genom att klicka på förhandsvisningsknappen och därefter
använda DVD-fjärrkontrollen till att välja en menyknapp i taget.

När du tittat färdigt klickar du på Exit på DVD-fjärrkontrollen.

6

Spara ditt arbeta genom att välja Arkiv > Spara.

background image

26

Kapitel 2

Lär dig iDVD