iDVD - Innehåll

background image

Innehåll

Kapitel 1

3

Välkommen till iDVD

3

Det här lär du dig

4

Innan du börjar

4

Det här behöver du

5

iDVD-gränssnittet

Kapitel 2

6

Lär dig iDVD

6

Steg 1: Leta reda på de filmer, bilder och ljudfiler du vill använda i övningen

8

Steg 2: Skapa ett nytt projekt

8

Ställa in kodningskvaliteten

9

Steg 3: Välj ett tema för din DVD

11

Steg 4: Lägg till en film

12

Redigera menytiteln

13

Steg 5: Lägg till ett bildspel

14

Lägga till en övergång mellan bilder

15

Lägga på ljudspår

17

Steg 6: Lägg till medier i släppområden

19

Steg 7: Lägg till menytext och ändra dess utseende

21

Steg 8: Ändra knapparnas utseende

21

Redigera knapptext

22

Ändra knapparnas form

23

Byta bild på en knapp

25

Steg 9: Lägg till övergångar till knappar

26

Steg 10: Ordna ditt projekt i översiktsvyn

26

Ändra översiktsvyns layout

27

Lägg till en självspelande film

28

Steg 11: Bränna din DVD

28

Kontrollera fönstret Projektinfo

29

Kontrollera projektfiler

30

Kontrollera att ditt projekt inte innehåller några fel

30

Bränn din DVD

31

Fortsätt utforska iDVD

33

Mer hjälp

background image

1

3

1