iDVD - Steg 10:Ordna ditt projekt i översiktsvyn

background image

Steg 10: Ordna ditt projekt i översiktsvyn

Översiktsvyn ger dig en visuell överblick över projektet, en praktisk detalj om projektet
växer och blir väldigt komplext. Du kan även använda översiktsvyn för att göra
batchredigering och lägga till en självspelande film på din DVD-skiva.

I det här steget använder vi översiktsvyn för att lägga till en självspelande film i projektet
och överblicka DVD-skivans struktur.

Så här växlar du till översiktsvyn:

m

Klicka på översiktsknappen som visas nedan.

I översiktsvyn (se nedan) kan du välja att gömma delar av vyn för att underlätta
överblicken. Du kan också zooma in på detaljer eller zooma ut och se hela projektet
i ett fönster.

Obs! Översiktsvyn nedan speglar inte hur översiktsvyn ser ut för ditt aktuella projekt.
Bilden nedan visar ett annat projekt så att du får ett smakprov på hur översiktsvyn kan
se ut i mer komplexa projekt.