iDVD - Bränn din DVD

background image

Bränn din DVD

När du är klar med ditt iDVD-projekt kan du bränna det på DVD-skiva och visa det på
TV eller en dator som är utrustad med DVD-enhet. Bränn inte projektet förrän du är
säker på att det är helt klart. Du kan bränna skivor av följande typer i iDVD:
 DVD-R: Kan användas en gång

Det rekommenderade mediet för iDVD eftersom det är kompatibelt med de flesta
DVD-spelare och datorer på marknaden. De här skivorna rymmer cirka 4,38 GB.

 DVD+R: Kan användas en gång

De här skivorna rymmer cirka 4,38 GB.

background image

Kapitel 2

Lär dig iDVD

31

 DVD-RW: Kan användas mer än en gång

RW står för ”rewritable” (överskrivningsbar). De här skivorna rymmer cirka 4,38 GB.

 DVD+RW: Kan användas mer än en gång

De här skivorna klarar cirka 4,38 GB. De kanske inte kan visas i alla DVD-spelare.

 DVD+R DL (dubbla lager): De här skivorna klarar nästan dubbelt så mycket som

skivor med enkelt lager, men de kan inte spelas på äldre DVD-spelare.

Så här bränner du din DVD:

m

Klicka på bränningsknappen som visas nedan. När programmet ber om det matar du in
en tom skiva i datorns SuperDrive eller externa brännare.

iDVD bränner skivan.

Hur lång tid det tar att skapa skivan beror på mängden video och på datorns hastighet.
Beroende på projektets storlek och komplexitet kan det ta någon eller några timmar.

Medan iDVD-projektet bränns syns en dialogruta som visar hur bränningen fortskrider
och exakt vad som händer under de fem stegen i bränningsprocessen: Förberedelse,
bearbetning av menyer, bearbetning av bildspel, bearbetning av filmer och bränning.

Om du inte kan bränna en skiva direkt, eller om du vill kopiera eller flytta projektet till
en annan dator, kan du arkivera det eller spara det som en skivavbild. Om du vill ha
mer information öppnar du iDVD Hjälp och söker efter ”arkivera ett projekt” och ”spara
ett projekt som en skivavbild”.