iDVD - Kontrollera projektfiler

background image

Kontrollera projektfiler

Alla objekt som du har lagt in i projektet visas i mediedelen av fönstret, med sökväg till
deras plats på hårddisken eller någon annanstans.

Kolumnen Typ anger om objektet är en bildfil, ljudfil eller videofil. En markering
i kolumnen Status anger att objektet är på plats och tillgängligt för iDVD. Om du
har flyttat filen från dess ursprungliga plats ser du på en gång att objektet saknas
eftersom den här markeringen också saknas. Det här betyder att iDVD inte kommer
åt filen i fråga. Du kan göra på något av följande sätt om ett objekt saknas:

background image

30

Kapitel 2

Lär dig iDVD

 Leta reda på filen på hårddisken eller en ansluten server och lägg tillbaka den på

dess ursprungliga plats.

 Ta bort knappen som länkar till objektet.
 Leta reda på filen när iDVD frågar efter den nästa gång du öppnar projektet.