iDVD - Ställa in kodningskvaliteten

background image

Ställa in kodningskvaliteten

iDVD kodar din projektinformation innan projektet bränns på skiva. Det är en bra idé
att välja en kodningsinställning innan du påbörjar projektet. Det finns tre möjliga
inställningar. Vilken du väljer påverkar projektets slutliga kvalitet och hur lång tid
kodningsprocessen kommer att ta.

Med Magic iDVD väljer du
ett tema och de filmer och
bilder som ska ingå, så gör
iDVD resten.

Med OneStep DVD kan du
kopiera filmmaterial från
din kamera direkt till en
DVD.

Uppspelningsknappen

background image

Kapitel 2

Lär dig iDVD

9

Så här ställer du in kodningskvaliteten:

m

Välj iDVD > Inställningar och klicka på Projekt. Välj någon av kodningsinställningarna.

När du väljer Bästa prestanda kodar iDVD videon i bakgrunden medan du arbetar på
projektet istället för att vänta tills du vill bränna det. Det kan minska ordentligt på den
tid det tar att skapa en färdig DVD. Om ditt projekt är en timme långt eller kortare (för
en skiva med enkelt lager) är det här ett bra val. Projektet går snabbare att avsluta och
kodningskvaliteten blir utmärkt med den mängd video du har.

Bästa kvalitet är det rekommenderade alternativet för större projekt som är mellan 1
och 2 timmar långa (för en skiva med enkelt lager). Den här inställningen innebär att
iDVD väljer bästa möjliga bithastighet för den mängd data som du vill få rum med på
skivan. Det här alternativet ”pressar in” materialet på en skiva i en bithastighet som
säkerställer en bra slutlig videokvalitet. Eftersom iDVD inte kodar i bakgrunden med det
här alternativet tar det längre tid att bränna en skiva. Kodningsprocessen startar när du
bränner DVD:n istället för när du börjar arbeta med projektet.

Pro-nivåkodning kodar videon med en avancerad teknik som ger video av bästa möjliga
kvalitet på den brända DVD:n. Precis som i alternativet Bästa kvalitet är du begränsad till
en projektlängd på ungefär 2 timmar på en skiva med enkelt lager när du använder Pro-
nivåkodning. Det här alternativet kräver ungefär dubbla tiden jämfört med alternativet
Bästa kvalitet, så se till att du har gott om tid när du använder det.

DVD-skivans kvalitet beror dock i första hand på källmaterialets kvalitet. Filmer med
lägre upplösning, som t.ex. QuickTime-filmer från Internet eller VHS-video, ger lägre
kvalitet än en video som spelats in med en DV- eller HDV-kamera och redigerats med
videoredigeringsprogram som t.ex. iMovie HD, Final Cut Express eller Final Cut Pro.