iDVD - Ändra knapparnas form

background image

Ändra knapparnas form

Du kan förändra valfri text till en form- eller bildknapp. Bildknappar består av en
knapptext och en formminiatyr. Du kan lägga till bilder eller filmklipp i miniatyrdelen
av bildknappar så att menyerna blir mer intressanta att se på.

Bildknappar i en meny kan ha samma form, eller också kan du blanda olika stilar i en
meny.

Så här ändrar du formen på knappar:

1

Markera en av knapparna i huvudmenyn genom att klicka på den och välj sedan
Redigera > Markera alla knappar.

Om du vill att alla knappar ska vara olika kan du markera knapparna och ändra dem en
i taget.

2

Klicka på Knappar för att öppna knappanelen (se nedan).

3

Välj Förvalda former i popupmenyn upptill i panelen.

Som du ser finns det två olika kategorier av knappformer. Former med en miniatyr
skapar knappar med text och en form i vilken du kan lägga till en bild eller ett film klipp.
Dekorativa former är utsmyckade med t.ex. stiliserade punkter och linjer. I de flesta fall
visas dekorationsdetaljerna bara när knappen är markerad. Du kan välja antingen en
dekoration eller en form för en knapp, men inte både och.

Välj en kategori
knappformer i den
här popupmenyn.

background image

Kapitel 2

Lär dig iDVD

23

4

Klicka på en av knappformerna.

Prova andra knappformer tills du hittar en form som ser snygg ut i din meny.

Troligtvis kommer knapparna i menyn att överlappa varandra när du lägger till en form.
Det åtgärdar vi i steg 6 nedan.

5

Medan alla knappar är markerade trycker du på kommando-I igen för att öppna
knappinfofönstret.

Använd reglagen i knappinfofönstret till att fatta andra kreativa beslut:

 Använd miniatyrreglaget till att ändra storlek på knappformen.
 Använd textpopupmenyn och välj var i förhållande till knappens form som texten

ska placeras.

6

Om knapparna fortfarande överlappar varandra klickar du på menyn, men inte på ett
släppområde eller textobjekt. Nu öppnas menyinfofönstret (se nedan).

7

Markera ”Valfri placering” i knappområdet i fönstret. Det gör att du kan flytta runt
knapparna i menyn.

8

Stäng fönstret och dra sedan knapparna dit du vill ha dem i menyn. Gula stödlinjer
visas när du drar som en hjälp vid placeringen av knapparna.

9

Spara ditt arbeta genom att välja Arkiv > Spara.