iDVD - Byta bild på en knapp

background image

Byta bild på en knapp

Du byter enkelt ut den bild som visas på en knapp, vilket ger dig mer kontroll över
menyns utseende.

background image

24

Kapitel 2

Lär dig iDVD

Så här ändrar du bilden på en bildspelsknapp:

1

Dubbelklicka långsamt på formdelen av bildspelsknappen.

En bildpanel (se nedan) visas ovanför knappen.

2

Flytta reglaget till vänster eller höger så rullar du igenom bilderna i bildspelet.

Rulla tills du ser den bild som du vill ska visas på knappen.

3

Klicka utanför knappen när du är klar. Bildreglaget försvinner.

Så här ändrar du bilden på en filmknapp:

1

Dubbelklicka långsamt på formdelen av filmknappen.

En filmpanel (se nedan) visas ovanför knappen.

2

Flytta reglaget till vänster eller höger tills du hittar den bildruta i filmen som du vill ska
visas på knappen. .

Om du bara vill visa den valda bildrutan istället för rörlig video markerar du kryssrutan
Stillbild.

background image

Kapitel 2

Lär dig iDVD

25

Din meny ska nu se ut ungefär som i bilden nedan.

3

Spara ditt arbeta genom att välja Arkiv > Spara.