iDVD - Innan du börjar

background image

Innan du börjar

Det blir enklare att slutföra övningsexemplet om du skriver ut dokumentet först.

I många av uppgifterna som beskrivs i den här övningen och i iDVD Hjälp ska du välja
menykommandon. De ser ut ungefär så här:

Välj Redigera > Kopiera.

Det första ordet efter

Välj

är menynamnet i iDVD-menyraden. Ordet eller orden som

följer är det alternativ du väljer från menyn.

Du behöver inte avsluta hela övningen på en gång. Du kan när som helst spara det du
gjort och fortsätta senare. Spara ditt arbeta genom att välja Arkiv > Spara.